no: Du kan kontakte meg på no:Brukerdiskusjon:Jhs.

en: You can contact me at no:Brukerdiskusjon:Jhs.