Hej, LA2!

Rätt många av de mest besökta fo:wikipediasidor du listade på Wikipedia:Undirhúsið var ju inte artiklar, eller artiklar om wikimediarelaterade ämnen... Bland annat förekom ett rätt stort antal specialsidor (med prefixet serstakur). Det är förstås möjligt att fråga även huruvida "these pages are as well-written as they should be" :-); den av dem jag själv har arbetat mest med är Serstakur:Categories, där jag har försökt få litet hyfs på de röda kategorierna och få en del kategorinamn översatta till färöiska.

F. ö., vet du om att det finns en färöisk-svensk ordbok, "Färöord", av Ebba Lindberg och Birgitta Hylin, utgiven av Samfundet Sverige-Färöarna år 1984? (Den är självklart inte fri; men borde gå att få tag på.)

Ett verk som däremot i sig är fritt är Færøsk Anthologi, av Venceslaus Ulricus Hammershaimb, 2 band. Det är en av de mest inflytelserika skrifterna på det nya färöiska skriftspråk som Hammershaimb skapade, och som är det som används i dag. Del 1 innehåller bland annat etnografiska och historiska betraktelser av Hammershaimb och en kort färöisk språklära, men framför allt en mängd färöiska kvæði och tættir ("kväden" och "tåtar") och andra texter på färöiska; och del 2 består av en färöisk-dansk ordbok (som om jag minns rätt skrevs i samarbete med någon; jag har den inte till hands just nu)). Mitt exemplar är tyvärr en faksimil tryckt 1969, så jag vet inte om den får scannas in; men antologin med ordbok borde EMÅ på ett eller annat sätt absolut läggas ut på se:Projekt Runeberg.

Med vänlig hälsning, Jörgen B 14. des 2007 kl. 23:48 (UTC)Reply